224. седница Владе Републике Србије, 25. фебруар 2010. године