223. седница Владе Републике Србије, 18. фебруар 2010. године