220. седница Владе Републике Србије, 11. фебруар 2010. године