219. седница Владе Републике Србије, 4. фебруар 2010. године