203. седница Владе Републике Србије, 29. децембар 2009. године