188. седница Владе Републике Србије, 10. децембар 2009. године