172. седница Владе Републике Србије, 12. новембар 2009. године