167. седница Владе Републике Србије, 29. октобар 2009. године