163. седница Владе Републике Србије, 22. октобар 2009. године