142. седница Владе Републике Србије, 10. септембар 2009. године