128. седница Владе Републике Србије, 23. јул 2009. године