116. седница Владе Републике Србије, 2. јул 2009. године