105. седница Владе Републике Србије, 11. јун 2009. године