101. седница Владе Републике Србије, 4. јун 2009. године