78. седница Владе Републике Србије, 2. април 2009. године