69. седница Владе Републике Србије, 13. март 2009. године