57. седница Владе Републике Србије, 5. фебруар 2009. године