54. седница Владе Републике Србије, 22. јануар 2009. године