39. седница Владе Републике Србије, 11. децембар 2008. године