Скупштина Србије усвојила је данас Закон о изменама Закона о уређењу судова, Закон о изменама Закона о судијама, Закон о изменама Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, као и Закон о измени и допуни Закона о судским таксама.