Државни секретар Министарства рада и социјалне политике Владе Републике Србије Снежана Лакићевић-Стојачић рекла је данас да ће проширено дејство Општег колективног уговора ступити на снагу 1. јануара 2009. године пошто Социјално-економски савет размотри актуелну финансијску ситуацију у земљи и окружењу.