Министарство унутрашњих послова Републике Србије саопштило је да организационе јединице овог министарства у оквиру делокруга своје надлежности предузимају појачане антитерористичке мере на територији Републике Србије.