Народна скупштина Републике Србије усвојила је данас Закон о потврђивању Споразума о стабилизацији и придруживању са Европском унијом, као и Закон о потврђивању Прелазног трговинског споразума са ЕУ.