Поводом дезинформација које су се појавиле у појединим медијима у вези са обезбеђењем одређених лица, кабинет министра унутрашњих послова саопштио је да је законом прописано које личности и објекти могу имати обезбеђење, а да је министар унутрашњих послова законом овлашћен само да даје упутства да се тај посао ваљано и професионално обави.