Скупштина Србије усвојила је предлоге 11 закона, од којих је највећи број економских, и ратификовала споразум са Лондонским клубом о отпису дела дуга Србије повериоцима овог клуба.