Увидом у документацију некадашњег Министарства за заштиту природних богатстава и животне средине, стручњаци Управе за заштиту животне средине Министарства науке и заштите животне средине утврдили су да су током 2003. године тадашњи функционери министарства ослободили најмање 16 предузећа из Србије плаћања царинских дажбина, у вредности од око 8 милиона евра, на увоз стране опреме, под околностима и примењујући критеријуме који могу бити спорни.