Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници Предлог закона о потврђивању Споразума о учешћу у Средњоевропском програму универзитетске размене („CEEPUS IV”), који ce у циљу унапређења сарадње у области високог образовања спроводи од 2005. године.