Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници измене и допуне Уредбе о привременом финансирању Републике Србије за период јануар-март 2004. године. Усвојене измене и допуне имају за циљ обезбеђивање несметаног функционисања државних органа и организација и условљене су изменама Закона о министарствима. На тај начин извршено је усклађивање организације државне управе и њено финансирање са одредбама овог закона.