Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог, на Међународни дан борбе против дечјег рада – 12. јун, указује на нужност да деца, као најосетљивија друштвена група, буду заштићена од сваке врсте експлоатације, па тако и радне, те да целокупна друштвена заједница мора бити сензибилисана, а овлашћени актери обучени, ради успешне идентификације и рехабилитације детета жртве.