Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници више докумената – меморандума о разумевању о сарадњи и протокола између Владе Србије и Владе Републике Српске, који се односе на области културе, просвете, пољопривреде, трговине, туризма, бриге о породици и дијаспоре.