Министарство информисања и телекомуникација Владе Републике Србије поднело је пет захтева за покретање прекршајног поступка због поступања противно oдредбама Закона о јавном информисању и медијима које се односе на заштиту малолетника.