Влада Републике Србије саопштила је данас да је на националној плaтформи за превенцију насиља које укључује децу „Чувам те” постављен упитник како би грађани оценили доступне програме и предложили теме за предстојеће едукације ради унапређења квалитета едукативних програма усмерених на превенцију и сузбијање насиља које укључуje децy.