Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници Решење о одређивању снабдевача који ће обављати резервно снабдевање електричном енергијом крајњих купаца који немају право на гарантовано снабдевање, којим је одређено да тај посао обавља Акционарско друштво „Електропривреда Србије” Београд.