Влада Републике Србије саопштила је да истраживање Економског факултета у Београду „Анализа економских ефеката музичке индустрије на економију Србије”, иначе прво икада урађено истраживање ове гране креативних индустрија, показује да музичка индустрија у нашој земљи броји готово 20.000 стално запослених у оквиру 29 различитих делатности.