Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници oдлуку којом Археолошки институт у Београду стиче статус института од националног значаја, с обзиром на то да је врхунска научноистраживачка установа од посебног националног значаја за једну или више сродних научних дисциплина.