Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници Решење о давању сагласности на измењени Правилник о листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања.