Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници Одлуку о формирању Радне групе за унапређење материјалног и радно-правног положаја запослених у установама културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе.