Министарство заштите животне средине Владе Републике Србије расписало је данас четири јавна конкурса, кроз које је обезбеђено укупно 1,25 милијарди динара за еколошке пројекте градова и општина, и то за замену котларница у топланама и јавним установама, ложишта у домаћинствима, за пошумљавање и озелењавање, као и за чишћење дивљих депонија.