Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници Одлуку о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини чији је режим издавања на рецепт, и тако створила услове да се на тржишту Србије нађе 71 нови лек.