Директор Управе за извршење кривичних санкција Министарства правде Владе Републике Србије Дејан Царевић указао је на то да је систем извршења кривичних санкција доживео у протеклих десет година велике промене у погледу хуманог извршења казне затвора и побољшања материјалних услова у којима бораве осуђена и притворена лица.