Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници Уредбу о обавезној производњи и промету хлеба од брашна „Т-500“, која има за циљ заштиту тржишта и спречавање деформација у формирању цена ове робе, од изузетног значаја за снадбевање потрошача, а нарочитно нижих социјалних категорија.