Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници Закључак којим ће новчана помоћ од 20.000 динара, почев од 30. новембра 2023. године, бити исплаћена корисницима пензија, привремених накнада - инвалидима рада друге и треће категорије инвалидности, односно преостале радне способности и инвалидној деци - корисницима привремене накнаде код Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање.