Народна скупштина Републике Србије усвојила је данас Закон о буџету за 2024. годину, којим укупни приходи републичке касе износе 2.040,9 милијарди динара, а расходи 2.238 милијарди динара.