Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници Протокол ради решавања материјалног положаја и услова рада запослених у просвети, који има за циљ да се почетна плата наставника, односно запосленог са седмим степеном стручне спреме изједначи са просечном платом у Републици Србији до 1. јануара 2025. године.