Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог Владе Републике Србије саопштило је, поводом Међународног дана ненасиља, да је неопходан сталан рад на развијању културе мира, толеранције, разумевања и ненасиља.