Влада Републике Србије донела је Уредбу о додели бесповратних средстава за куповину минибусева за потребе превоза сеоског становништва на територији Републике Србије за 2023. годину, којом је омогућена куповина нових 17 минибусева, намењена повезивању 368 села у Србији.