Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Сектор за прехрамбену индустрију и тржиште, обавештава јавност да се сходно Уредби о премији за млеко за 2004. годину, којом се уређују услови и начин коришћења премије за млеко, средства за те намене исплаћују редовно, према приливу буџетских средстава.