Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници измењену Уредбу о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама, којом се предлаже увећање коефицијента утврђених за обрачун и исплату плата запослених у просвети – основним и средњим школама, предшколским установама, као и запосленима у ученичком и студентском стандарду.