У партнерству и сарадњи са Владом Републике Србије, Програм Уједињених нација за развој (УНДП) расписао је Јавни позив за учешће у изазову намењеном  приватним и јавним предузећима, универзитетима и истраживачким институтима, који ће бити отворен до 10. октобра 2023. године.