Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници Закључак којим се утврђује да је Аmber Alert систем, односно преношење обавештења о пријави нестанка малолетног лица путем електронске комуникационе мреже, с циљем хитног предузимања мера и радњи на проналажењу несталог малолетног лица, од значаја за остваривање јавног интереса.